Hello
  Home Help Login Register DMCA Rules  
22 June 2018, 16:51:41
 

Skoci na stranu: 1    Idi na dno strane
Send this topic    Print
Author Topic: Bombardovanje - 10 godina posle  (Read 873 times)
« on: 04 June 2009, 20:20:39 »


Bombardovanje - 10 godina posleMini serija od tri filma o dogadajima i pricama iz najstrasnijih dana 1999 - bombardovanja i agresije NATO-a na tadasnju Jugoslaviju.
 
Film je realizovan u koprodukciji Vreme Filma i RTS i bice emitovan u tri veceri pocevsi od 24 marta 2009 da konacno pristojno obelezi godisnjicu vrlo nepristojnih dogadjaja.

Kako su sukobi na Kosovu 1998. postali svetski problem broj jedan, u kome su se uva?avali samo interesi jedne strane?

Autori filma: Radoslav ?ebi? i Filip Svarm

»Sreda, 24. mart 1999, 19.45. Bombe i krstare?e rakete padaju na Saveznu Republiku Jugoslaviju; zapo?ela je operacija NATO pakta »Milosrdni an?eo«.

Milosr?a za gra?ane Savezne Republike Jugoslavije ne?e biti sedamdeset i osam dana.

Bombe i krstare?e rakete i pada?e na kasarne i aerodrome; na sela i gradove; na javne zgrade i privatne ku?e; na fabrike i mostove; na pijace i bolnice; na putni?ke vozove i izbegli?ke kolone.

Na Srbe - i, na Albance.

Za?to je NATO, prvi put u svoj istoriji i bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, napao zemlju koja nije ugro?avala nijednu ?lanicu alijanse? 

I, kako se je bilo mogu?e da se ubijanja i razaranja, nazovu humanitarnom intevencijom?«

Ovim re?ima po?inje i na ova pitanja odgovara trodelni dokumentarni film »Bombardovanje« koji ?e biti emitovan na Radio televiziji Srbije 24, 25. i 26. marta 2009, a koji je snimljen u produkciji RTS-a i »Vreme« filma. Povodom desetogodi?njice bombardovanja, svoje pri?e iznosi ?etrdeset sagovornika od kojih se ve?ina ranije nije pojavljivala pred kamerama, a njihova svedo?enja ilustrovana su obiljem do sada neiskori??enog arhivskog materijala.

U prvoj epizodi, „Put u rat", posebna pa?nja posve?ena je doga?ajima na Kosovu 1998. i po?etkom 1999, akcijama vojske i policije u kriti?nim podru?jima, kao i stanjem u kojem su odbrambene snage SRJ do?ekale NATO bombardere. Sagovornici, biv?i ili aktivni pripadnici vojske i policije, prise?aju se svojih dana na Kosovu, pogibije svojih drugova, trenutaka koji su ih zauvek promenili, kao i nemo?i koju su u nekim momentima ose?ali.

U drugoj epizodi, „Kako je vo?en rat", gledaoci ?e mo?i da vide u kakvom su stanju bili avioni kojima je Vojska trebalo da se bori protiv najve?e svetske vojne sile, kako su ?iveli i kako su se borili vojnici i policajci na najugro?enijim podru?jima, kakva je bila uloga improvizacije i koliko je ma?te ponekad bilo potrebno da bi se pre?ivelo. Pored toga, film se bavi stanjem u skloni?tima i odgovara na pitanja ko je i za?to pevao na mostovima, ?ta je sve bilo u pozadini obave?tavanja gra?ana o napadima i kako su ga?eni po?ari u Beogradu. 

Prve sirene i po?etak bombardovanja u pri?u uvode i ljude koji do tada nisu ni bili svesni ?ta se na Kosovu doga?a. U pitanju su obi?ni ljudi, koji ?e slede?ih 78 dana provesti u krajevima koje pre ni videli nisu, u situacijama za koje nisu bili spremni, a koje i danas pamte: neki po tragedijama koje su iz zadesile, a neki po ?udnom sticaju okolnosti koji je doprineo da Kumanovski sporazum ipak do?ekaju ?ivi. U tre?oj epizodi, „?rtve rata", govore ma?inovo?e voza u Grdeli?koj klisuri i jedan pre?iveli putnik; roditelji poginule Milice Raki?, monta?er RTS-a koji je bombe do?ekao na poslu, ljudi koji su iz porodi?ne ku?e u Ralji izvla?ili tela porodice Pavlovi? i Biljane Mom?ilovi?; novosadski alas koji je izvla?io pre?ivele iz Dunava i mladi? koji je, vra?aju?i se s treninga, do?iveo bombardovanje mosta Slobode. Jedan od sagovornika je i Ni?lija koji je, tra?e?i svog sina, prevrtao tela poginulih u ?umatova?koj ulici, kao i njegov sugra?anin koji je u napadu kasetnim bombama izgubio nogu.

Potpisivanje kumanovskog sporazuma i kraj rata neki sagovornici do?ekali su s olak?anjem, a neki s ose?anjem poraza. Pored li?nih impresija, tu su i posledice s kojima se oni, ba? kao i svi gra?ani tada?nje SRJ, i danas suo?avaju. No, bilo da su u pitanju pripadnici 63. padobranske brigade, piloti koji su do?iveli da se u vazduhu bore s neuporedivo nadmo?nijim neprijateljem, ili ljudi koji su se, ni krivi ni du?ni, na?li na mestu na kojem su se na?li - izvesno je da su neke lekcije nau?ene i da je, ?itavu deceniju kasnije, jasno da im je 78 dana »Milosrdnog an?ela« promenilo ?ivot.

Autori filma su Filip ?varm i Radoslav ?ebi?, autori filmova „Jedinica", „Pad Krajine" i „Atentat na ?in?i?a - medijska pozadina". Snimatelj je Zoran Stoji?i?,  monta?eri su ?ivojin Stoli? i Jelena Jevti? Marjanovi?, a za dizajn zvuka bio je zadu?en Aleksandar Ja?i?. Muziku za film komponovao je Zoran Uzelac.
 
Pogledajte i ne zaboravljajte!
 
I deo: Put u rat

Code:
http://rapidshare.com/files/213580566/1_-_Put_u_rat.part1.rar
http://rapidshare.com/files/213667846/1_-_Put_u_rat.part2.rar
http://rapidshare.com/files/213698704/1_-_Put_u_rat.part3.rar
http://rapidshare.com/files/213707254/1_-_Put_u_rat.part4.rar
http://rapidshare.com/files/213676511/1_-_Put_u_rat.part5.rar


 
II deo: Kako se vodio rat

Code:
http://rapidshare.com/files/213716251/2_-_Kako_se_vodio_rat.part1.rar
http://rapidshare.com/files/213724864/2_-_Kako_se_vodio_rat.part2.rar
http://rapidshare.com/files/213789658/2_-_Kako_se_vodio_rat.part3.rar
http://rapidshare.com/files/213745890/2_-_Kako_se_vodio_rat.part4.rar
http://rapidshare.com/files/213737484/2_-_Kako_se_vodio_rat.part5.rar


 
III deo: Zrtve rata
 
Code:
http://rapidshare.com/files/213954387/3_-_Zrtve_rata.part1.rar
http://rapidshare.com/files/213967871/3_-_Zrtve_rata.part2.rar
http://rapidshare.com/files/213982355/3_-_Zrtve_rata.part3.rar
http://rapidshare.com/files/214065930/3_-_Zrtve_rata.part4.rar
http://rapidshare.com/files/213960721/3_-_Zrtve_rata.part5.rar
 • .
 • *
 • zahvalnica: 1805

 • Location: Blizu plavog mora
 • Date Registerd:26 March 2009, 21:39:54
 • Posts: 9913
 • Topics: 6111
 • Activity/Aktivnost
  0%
 • OS:
  Windows XP Windows XP
 • Browser:
  Firefox 2.0.0.11 Firefox 2.0.0.11
Logged


Skoci na stranu: 1    Idi na vrh strane
Send this topic    Print
 
Skoci na:  

Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Page created in 0.197 seconds with 24 queries.

Google visited last this page 20 February 2018, 18:39:01
Theme created by Logo Off